IBM fick fler patent 2018 än Google, Apple och Microsoft Combined