Anonim
Bli organiserad: Windows 8 Tile Organization

För lite sedan skrev jag en artikel för den här kolumnen om att organisera brickor i Windows 8, vilket fick några läsare att skriva och ställa mer specifika uppföljningsfrågor om hur man kan anpassa utseendet på deras startfönster. Här är två av dem:

Hur kan man hålla brickor i Windows 8 från att byta platser när man flyttar dem? Jag föredrar om de bara satt in mellan brickorna som redan finns.

Hur kan jag ordna min startskärmgrupp i Windows 8 så att gruppen bara innehåller en kolumn? Nu även om jag bara har fyra objekt, organiserar Windows 8 dem i två kolumner, och jag vill ha dem i en kolumn, så att de inte tar skärmens breddutrymme.

Tricks to Arranging Windows 8 Tiles
The single best piece of advice I have regarding how to arrange your Windows 8 tiles is to use groups to their fullest extent.

I had an idea to co-opt this ability and instead create a dummy tile, or blank square that might act as a placeholder where I would ideally like no app at all.

' 130204_getorg_win8qs-dummytile'

Kontakter. En bättre idé som kom till minnet var att fylla i utrymmen med kontakter. Från People-appen (som kan ansluta till LinkedIn och andra platser där dina kontakter lagrar sin information) kan du skapa en Windows 8-sida för alla personer.

130204_getorg_peopletiles

Just So
You may not be able to arrange your Windows 8 tiles just so, but you can keep them organized in a way that will leave you working efficiently and keep you happy. And don' t underestimate the importance of tile groups or feel you need to have more than just an app or two in any given group.